Terasaki Retrofit

En retrofit ACB ersätter gamla, osäkra brytare och effektbrytare


Terasaki Retrofit

Optimera existerande anläggning med hjälp av Terasaki Retrofit.
Statistiska komponenter i ställverk kan behållas. Endast de funktionella, rörliga delar ersätts.


Gamla reläskydd kan ersättas med moderna. Moderna ACB bryter mot kortslutningar mycket snabbare än äldre typer.


Retrofit är 80% billigare än att byta ställverk och med mindre tidsåtgång.

Se våra 5 anlednindar för att använda retrofit här
För mer info om Terasaki Retrofit klicka här

Kontakta oss via mail info@terasaki.se eller ring +46 8 556 282 30