MCCB 1100 VAC


• Från 20A – 1250A
• Brytförmågor från 4 – 20 kA beroende på storlek av brytare
• Fast eller i plug-in montage
• Komplett tillbehörsprogram

MCCB 1100V uttrag ur katalog hittar du här

Bilder på komplett fördelning 1000VAC tunnelprojekt Italien: