3C Övervakning och skydd mot varmgång och överhettning!

Terasaki kan presentera ett komplett program för övervakning och skydd mot varmgång och överhettning av effektbrytare.


3C Övervakning och skydd mot varmgång och överhettning!

Varmgång är den vanligaste felorsaken i fördelningar. Kontinuerlig övervakning ger en betydande
ökning av driftsäkerheten och tillgängligheten i anläggningen.

Med fördel beställs vårt 3C system i samband med order av brytare men kan även monteras i
efterhand. Terasaki 3C system är ett mycket bra sätt att öka säkerheten och tillgängligheten även i äldre ställverk.

Terasakis luftbrytare TemPower 2
kan förses med temperaturövervakning
av huvudkontakterna. Vid övertemperatur
ges ett larm på skyddets display samt en
signalkontakt. Om brytaren är försedd
med kommunikation erhålls larm via
Modbus.

 

   

Terasakis isolerkapslade brytare kan förses med 3C systemet.
Sensorer monteras både på in och utgående anslutning.
Reläenheten kan monteras på valfri plats i anslutning till brytaren.
Det finns två steg och likaså tre färger på LED indikeringen. Grön
indikering allt OK, gul indikering för förhöjd temperatur och rött
indikerar överhettning och ett larm ges via en potensialfri kontakt.
Med I/O enhet erhålls larm via Modbus.

Terasaki automatsäkringar kan temperaturövervakas med hjälp av
ThePIPTM teknik som levereras av Terasaki under licens av ThePIP Ltd.

Vid en temperatur av 85°C +/- 5°C sluts en krets som ger ett larm.
3C systemet innebär att Terasaki kan erbjuda temperaturövervakning
från inkommande brytare i ställverket till den sista utgående gruppen i
centralen.
Om Terasaki 3C system beställs i samband med order av brytare ger
Terasaki extra garantitid, utan extra kostnad.

3C Overheating Protection catalogue

Kontakta oss via mail info@terasaki.se eller ring +46 8 556 282 30

Terasaki logo

© All Rights Reserved Terasaki Electric (Europe) Ltd.