Kassettmonterade MCCB

Lätt underhåll • Snabb service • Kritiska applikationer • Robust effektbrytare


TemBreak 2 Kassettmonterade MCCB

Lätt underhåll • Snabb service •
Kritiska applikationer • Robust effektbrytare

Terasaki har utvecklat ett nytt sortiment av kassettmonterade effektbrytare avsedda för användning i industriella anläggningar, inklusive olje- och gasinstallationer. TemBreak 2 MCCB finns i 3 olika ramstorlekar, i antingen 3 eller 4 poler, i en robust stålram och försedda med plug-in-anslutningar som gör det lätt att ta bort brytaren från den fasta delen av installationen.

  • 250A termisk magnetisk upp till 65kA
  • 400A termisk magnetisk upp till 70kA
  • 400A termisk magnetisk upp till 70kA
  • 800A termisk magnetisk upp till 70kA
  • 800A elektronisk upp till 70kA
  • 3P och 4P versioner för ovanstående

Nyckelfunktioner:

Indikator: Visar status för MCCB-kroppen i förhållande till chassit - ansluten / frånkopplad

Positionkontaktor: Visar elstatus för brytare - ansluten / frånkopplad

Fästbultar: används för att säkra MCCB när den är ansluten till chassit

Nyckellås: låser MCCB-kroppen i ansluten eller frånkopplad position

Beställningsnummer och tillbehör

Terasaki logo

© All Rights Reserved Terasaki Electric (Europe) Ltd.