TemPower 2 ACB Autoracker och Remote Controller


  • Remote Controller tillåter operatören undvika risker
  • Manövrerar brytaren i kasseten: anslutet läge <--> frånskilt läge
  • Ingen borrning, sågning, modifiering

 

 

Terasaki logo

© All Rights Reserved Terasaki Electric (Europe) Ltd.