ACB, Luftbrytare - DC-strömbrytare

Under de senaste åren, som en del av drivkraften för att minska utsläppen av växthusgaser,
riktas betydande uppmärksamhet
mot den energi som produceras av sol, vind och biomassa.


Den totala kraftproduktionskapaciteten för anläggningar
för dessa nya energikällor
förväntas överstiga den kärnkraftkapaciteten år 2030.

För att stödja denna nya teknik,
Terasaki erbjuder nu ett nytt brett sortiment av dedikerade DC-luftbrytare och effektbrytare.

Det nya sortimentet av Terasaki DC-strömbrytare är idealiskt för alla typer av industrier, byggnader,
samt informationsteknologi och kommunikationssektorer där det krävs mycket
elkraft.

 

DC-Lyftbrytare (ACB)                                                  

 DC-Effektbrytare (MCCB)

DC-strömbrytare katalog med urvalsguide här

 

 

Terasaki logo

© All Rights Reserved Terasaki Electric (Europe) Ltd.