Kanalskenor

Kanalskenor, fabrikat EAE

Terasaki i Sverige är återförsäljare av EAE Elekrik A.S. EAE är ett Turkiskt företag beläget i Istanbul. EAE grundades 1973 och är ISO9001 och ISO14001 certifierat. Samtliga strömskenor med tillbehör är testade av KEMA. Kännetecknande för våra kanalskenor är ett rubust utförande med galvaniserat stålhölje alternativt aluminiumhölje beroende på typ av kanalskena, vilket båda ger låg elektromagnetisk strålning. Montageunderlag presenteras i 3D Cad. Idag finns det mer än 30 000 applikationer runt om i världen.

Kanalskena, typ KX 400A – 6300A

Kanalskenor

KX skenan är en kompaktskena med aluminiumhölje, vilket ger låg elektromagnetisk strålning.

Skyddsklass IP55 som standrad, upp till IP67 som tillval. Man kan välja på två olika ledarmaterial, Al (KXA) och Cu (KXC). Antal ledare är alternativt 4-ledare + PE i hölje, 4½ + PE hölje och 5-ledare + PE i hölje. Det finns två typer av skenelement, med eller utan plug-in uttag för uttagsboxar.

Uttagsboxar finns i storlekar upp till 1000A, med säkringar (max 630A) och MCB/MCCB.
Brandtestad enligt IEC 60331-1 (2009) och klarar 1000°C i 120 minuter.

 

Kanalskena, typ KB 800A – 6300A

Kanalskena

KB skenan är en kompaktskena med stålhölje, vilket ger låg elektromagnetisk strålning. Skyddsklass IP55 Man kan välja på två olika ledarmaterial, Al (KBA) och Cu (KBC). Antal ledare är alternativt 4-ledare + PE i hölje, 4½ + PE hölje och 5-ledare + PE i hölje. Det finns två typer av skenelement, med eller utan plug-in uttag för uttagsboxar. Uttagsboxar finns i storlekar upp till 800A, med säkringar (max 630A) och MCB/MCCB.

 

Kanalskena, typ KO 160A – 800A

Kanalskena

KO skenan är en luftisolerad skena med stålhölje, vilket ger låg elektromagnetisk strålning. Skyddsklass IP55 Man kan välja på två olika ledarmaterial, Al (KOA) och Cu (KOC). Antal ledare är alternativt 4-ledare + PE i hölje, 4½ + PE hölje och 5-ledare + PE i hölje. Som standard är skenan med plug-in uttag för uttagsboxar. Uttagsboxar finns i storlekar upp till 400A, med MCB/MCCB eller säkringar.

 

Kanalskena, typ MK 100A – 225A

Kanalskena

MK skenan är en luftisolerad skena med stålhölje, vilket ger låg elektromagnetisk strålning. Skyddsklass IP55. Man kan välja på två olika ledarmaterial, Al (MKA) och Cu (MKC). Antal ledare är alternativt 4-ledare + PE i hölje och 5-ledare + PE i hölje. Som standard är skenan med plug-in uttag för uttagsboxar. Uttagsboxar finns i storlekar upp till 80A avsedda för MCB.


Kanalskena, typ KAM/KAP 25A-32A-40A–63A

Kanalskena

KAM skenan är en belysningsskena med stålhölje, Skyddsklass IP55. Antal ledare är alternativt 4-ledare + PE i hölje och 5-ledare + PE i hölje. KAM skenan finns med märkström 25A alternativt 32A medan KAP skenan finns med märkström 40A alternativt 63A. Som standard är skenan med plug-in uttag för uttagspluggar.
KAP skenan uttagsboxar finns även med MCB.

 

Kanalskena, typ DL 25A-32A–40A

Kanalskena

DL skenan är en dubbelsidig skena med stålhölje, Skyddsklass IP55. Antal ledare är alternativt 2-5 + 2-5-ledare + PE i hölje.DL skenan finns med märkström 25A, 32A alternativt 40A. Som standard är skenan med plug-in uttag för uttagspluggar. Uttagsboxar finns även med MCB.

Terasaki logo

© All Rights Reserved Terasaki Electric (Europe) Ltd.