Övrig service
  • Övrig service

 

Förebyggande underhåll

 Livslängden för en luftbrytare beror på drifts- och miljöförhållandena. En ACB utsätts ofta för mekaniska och elektriska påfrestningar vilka gradvis påverkar nedbrytning under användning, vilket ökar risken för funktionsstörning. Förebyggande underhåll och periodisk inspektion är viktiga för att minska risken för funktionsfel och förlänga livslängden hos en ACB.

Frekvensen för underhåll och inspektion varierar beroende på driftsfaktorer på plats, såsom miljöförhållanden, antalet nära eller snabba operationer, storleken av brytströmmen. Terasakis förebyggande underhållstjänst är tillgänglig för att säkerställa integriteten hos elförsörjning. Från det tillgängliga utbudet skräddarsyr vi ett program kring strukturen hos det elektriska systemet på plats. Kretskortsunderhållsarbete kan utföras på platsen eller på våra specialiserade anläggningar i Glasgow.

Reservdelshantering

 Terasaki garanterar tillgängligheten av brytarens reservdelar under minst 10 år efter att brytaren har återkallat försäljningen. Utöver denna period fortsätter divisionen för Direct Response Service att stödja äldre produkter inom området som utför rutinunderhåll och reparationer på plats.

Divisionen för Direct Response Service kan tillhandahålla en rekommenderad reservdelslista baserat på specifikationen för alla brytare på plats. Vi brukar rekommendera kombinationen av "komplett" och komponent reservdelar hålls i en torr och ren inomhus plats på plats. Anledningen till detta är att kompletta reservdelar är bättre för att täcka nödsituationer som påverkar väsentliga leveranser där brytaren snabbt kan bytas ut med sin reservnedbrytningstid. Komponenterna å andra sidan hålls vanligtvis för att täcka slitage och används under generella underhållsintervallet.

 Montage av uttagslådor med Terasakis MCCB eller automatsäkringar

Vi monterar uttagslådor med MCCB eller automatsäkringar. Du sparar tid, vi garanterar kvalité! 

Terasaki logo

© All Rights Reserved Terasaki Electric (Europe) Ltd.